ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GROBNIH MESTA

Agencija za profesionalno čišćenje i održavanje grobnih mesta i nadgrobnih spomenikaPozovite nas
Beli ljiljan - čišćenje i održavanje grobnih mesta i nadgrobnih spomenika

Nešto o nama

Beli ljiljan - čišćenje održavanje grobnih mesta i nadgrobnih spomenika, je nastala kao ideja uređenja našeg groblja, za koga svmo svi vezani. Svi na nekom od groblja imamo bliske pokojnike, i po hrišćanskom kanonu grobna mesta bi trebalo da održavamo, kao i da posećujemo iste i palimo im sveće za pokoj duše. Odlaskom na groblje videli smo da su nam grobna mesta u užasno lošem stanju, neodržavana, niko ih ne posećuje, spomenici se nakrivili. Što u celini daje ružnu sliku o našoj kulturi. Način života danas je brz i stresan, nemamo vremena za sebe, a ne za druge stvari. Dosta naših sugrađana živi u inostranstvu, dolazi jednom u par godina. Grobovi pokojnika ostaju na kiši i vetru, neuređeni i prljavi.


Zato smo mi i došli na tu ideju, da umesto vas čistimo i održavamo grobna mesta vaših pokojnika. Vi se bavite poslom koji radite i od koga živite, mi ćemo umesto vas se baviti našim poslom održavanja. Za naše sugrađane u inostranstvu imamo poslovne predloge, samo ako su zainteresovani. Danas postoje agencije za čišćenje zgrada i ulaza, firme za pranje kola, hemijska čistiona odeće, čišćenje stanova itd. Zašto ne bi postojala i agencija za čišćenje i održavanje grobnih mesta pokojnika. Da li nam je to sada potrebno, mi mislimo da jeste. Jer ipak smo vezani za naše pretke, pokojnike, i na neki način im se moramo odužiti. A to je da im grobna mesta budu čišta i uredna.


Zašto Beli LJiljan - jer je jedan od cvetova koji predstavlja najstariji simbol Grčke mitologije. U Hrišćanstvu se Beli Ljiljan spominje kao simbol povezan sa Djevicom Marijom. Kažu da je cvet koji ume da prenese dobre predznake, povezan je sa dobrim životom i spokojem. Trenutno je vezan za pojam čistote. Više o značenju Cvet Ljiljan